• wydrukuj zawartość strony
  • zmień kontrast na stronie
  • zmniejsz rozmiar czcionki
  • zwiększ rozmiar czcionki

Nabór Partnera 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, poz. 1130 oraz poz. 1240) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Poddziałanie 9.1. Aktywna Integracja – konkurs horyzontalny

 

Załączniki do strony: